STE CHORÍ?     SÚ CHORÉ VAŠE DETI?     TRÁPITE SA VO VZŤAHU?    

HĽADÁTE A NENACHÁDZATE RIEŠENIA?

 

Odhaľte pravú príčinu Vášho nerovnovážneho stavu cez SOFIOTERAPIU.

SOFIOTERAPIA je nová metóda pochopenia súvislostí,

príčin a dôsledkov našich problémov v živote a hľadania ciest k ich riešeniu.

Čo je SOFIOTERAPIA?

Vo všeobecnom povedomí dnešnej doby je už samozrejmosťou, že ľudia viac a viac začínajú hľadať iné roviny či zmysel života, než aký im ponúka číri materializmus. Pátrajú po hlbších a pravých príčinách svojich problémov. Metód a ciest k tomuto hľadaniu existuje veľa a žiadna nie je zlá. Každý človek si podľa vesmírneho zákona príťažlivosti pritiahne do svojho života presne tú teóriu či filozofiu, ktorá je jeho individualite najbližšia.

Jednou z takýchto metód ponúkajúcich novú cestu je SOFIOTERAPIA, ktorú zostavila a uviedla do života skúsená pedagogička, fytoterapeutka a poradkyňa alternatívnych spôsobov liečenia psychických aj fyzických chorôb - pani Mgr. Mária Heralecká. Názov jej metódy vzišiel z princípov, ktoré popisuje filozofická náuka sofiológia, ktorá je charakterizovaná ako syntéza všetkých prameňov poznania, zahrňujúca zmyslovú skúsenosť, racionálnu filozofiu i mystické zjavenia. Inými slovami povedané, ide o syntézu vied, umenia a viery. SOFIOLÓGIA je svetonázorová disciplína, smerujúca k objaveniu vnútornej múdrosti. Symbolom múdrosti je práve koreň jej názvu - SOFIA - meno Bohyne, ktorá je zrovnávaná s predstavou najvyššieho dobra, Ducha svätého, univerzálneho vedomia či vyššieho JA.

SOFIOTERAPIA sa zaoberá nájdením pravej podstaty vzniku problému, odhalením a pochopením všetkých vplyvov na zdravotný či psychický stav človeka, prijatím nových oslobodzujúcich poznaní a navodením zmien nepotrebných, či zastaralých programov v mysli. Cieľom SOFIOTERAPIE je nájdenie vnútorného mieru cez múdrosť pochopenia súvislostí.

Autorka terapie, pani Mgr. Mária Heralecká hovorí: ,,K múdrosti dochádzame tým, že nás choroba vedie k pochopeniu príčiny, čím sme sa odchýlili od svojej vlastnej životnej cesty. Pokiaľ odhalíme pravú príčinu choroby či iných problémov v živote a prijmeme ich ako formu učenia, sme na ceste k uzdraveniu sa v celistvosti a dostávame sa do cieľa - k múdrosti a zdraviu.

Proces samotnej terapie spočíva v dôvernom individuálnom rozhovore sofioterapeuta s klientom. Cieľom je nájsť príčinu nerovnovážneho stavu pomocou postupov vychádzajúcich z kineziológie, zákona príťažlivosti rovnorodého a pôsobenia sily slova a myšlienky (zákony kvantovej fyziky). Klient na sedení obdrží od sofioterapeuta výklad najpravdepodobnejších príčin jeho stavu a doporučenia k sebauzdravným krokom. Sofioterapeut nikdy nepreberá za klienta zodpovednosť, ale ukáže smer, je sprievodcom na ceste, ktoré vďaka práci na sebe samom ukáže dôkazy pravdivosti terapie múdrosti - SOFIOTERAPIE.

SOFIOTERAPIA - cena konzultácie: 20,00 €/hod (+ 10,00 € každá začatá polhodina)