ČAKRY - všeobecne 1.časť

 

ČAKRY - všeobecne 2.časť

 

1. ZÁKLADNÁ KOREŇOVÁ ČAKRA

 

2. SAKRÁLNA ČAKRA

 

3. ČAKRA SOLAR PLEXUS

 

4. SRDCOVÁ ČAKRA

 

5. KRČNÁ ČAKRA

 

6. ČELNÁ ČAKRA

 

7. KORUNNÁ ČAKRA